Văn khấn đêm giao thừa

VĂN KHẤN ĐÊM GIAO THỪA

Ý Nghĩa:

Thời khắc quan trọng nhất của Tết Nguyên đán là đêm giao thừa với lễ Trừ Tịch (Trừ là trao lại chức quan, Tịch là ban đêm). Đêm 30 hầu như mọi người không ngủ mà chờ đón thời khắc giao thừa. Giao thừa là giờ phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Mọi người đều chờ đợi giây phút thiêng liêng của một năm: giây phút giao thừa.

Trừ Tịch còn mang tên là lễ Giao Thừa, vì lễ cử hành vào đúng lúc giao thừa. Người ta nói đây là lễ tống cựu nghinh tân (tiễn cũ và đón mới). Cũ ở đây, ngoài những điều xấu dở, cũ kỹ của năm qua, người ta còn tiễn đưa vị đương niên Hành Khiển Đại Vương của năm cũ. Và mới ở đây, ngoài những điều mới mẻ tốt đẹp, người ta còn đón rước tân Đại Vương Hành Khiển của năm mới.

Tục ta tin rằng, mỗi năm có một ông Hành Khiển coi việc nhân gian, hết năm thì thần nọ bàn giao cho thần kia, cho nên cúng tế để tiễn đưa ông cũ và đón ông mới. (Phan Kế Bính - sách đã dẫn).

Trước giờ Tý phải làm lễ tiễn quan đương niên cũ,

Sau đó đón quan đương niên mới.

Và chính giờ Tý (12 giờ đêm) thì đón giao thừa.

****************************************************************************

VĂN KHẤN TIẾN QUAN ĐƯƠNG NIÊN CŨ 2012

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy ngài Kim Niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần.

Hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm Nhâm Thìn 2012 (âm lịch)

Tín chủ con là .............................. cùng toàn gia quyến

Trú tại số nhà ...... phố .................... phường ..............quận ................... Thành phố ...................

Kính cẩn sắm lễ vật, hương đăng trà quả............ ....................

Thành tâm dâng lên Sở Vương Hành Khiển, Hỏa Tinh chi Thần, Biểu Tào Phán quan.

Kính mong chư vị Đại Vương soi xét

Lượng trời chẳng ghét khoan dung

Giúp nước giữ yên bờ cõi

Âm thỏa dương vui mát mẻ tiết trời

Trong nhà người người khoẻ mạnh

Hạnh phúc bình yên

Đất đai màu mỡ sản sinh

Nay nhân lễ Trừ tịch tiễn Đại Vương

Xét thấy năm tháng qua đội ơn rất lớn

Xem ngày vừa hết nhờ đức quan trên

Năm khác cờ hoa đón ngài trở lại

Lại nhờ ban phúc được như lòng.

Muôn trông đức Đại Vương

Kính cẩn bày lời.

Cẩn cáo!

****************************************************************************

VĂN KHẤN ĐÓN QUAN ĐƯƠNG NIÊN MỚI 2012

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy ngài Sở Vương Hành Khiển, Hỏa Tinh chi Thần, Biểu Tào Phán quan.

Kính trông Đại Vương,

Thông minh tài trí. Văn võ thánh thần. Ban ân ban đức.

Ngài tôn vâng đế mệnh phân công,

Để xử lý âm dương đều thỏa mãn.

Minh bạch nơi vương tâm chính trực,

Cai quản cương vực nhờ anh quân.

Trừ tịch đã làm lễ tống cựu

Nguyên tiêu nay dâng lễ nghinh tân

Năm trước trọng trách đảm đương,

Đội nhờ ơn đức chính trực

Ngày nay thúy hoa lại thấy,

Ngửa trông lượng cả khoan dung.

Cúi lạy nhờ ơn đức đại Vương

Kính cẩn bày lời.

Cẩn cáo!

****************************************************************************

VĂN KHẤN LỄ TRỪ TỊCH (LỄ GIAO THỪA)

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

- Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, Chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy Các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Táo quân cùng các chư vị Tôn thần.

Nay phút giao thừa năm Nhâm thìn 2012 đã tới.

Tín chủ con là ......................... (ngoài người chủ gia đình có thể đọc họ tên từng người tiếp theo, thứ tự từ lớn đến bé).

Trú tại số nhà ...... phố .................... phường ..............quận ................... Thành phố ...................

Kính cẩn trước linh toạ với đèn hương, vàng bạc, hoa quả, trầu rượu, trà nước và mọi vật phẩm dâng lên.

Ngày tháng trôi qua, vật đổi sao dời, năm cùng tháng kiệt.

Xuân tiết gần sang, đông tàn sắp hết,

Vào đúng thời khắc giao thừa,

Kính xin các chư thần, Thổ Công, Hương linh Gia tiên chứng giám.

Phù hộ cho toàn gia chúng con: Từ già đến trẻ quanh năm được tăng phúc tăng thọ, người an vật thịnh,

Vạn sự hanh thông.

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo!

****************************************************************************

VĂN KHẤN LỄ GIAO THỪA NGOÀI TRỜI

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Sở Vương Hành Khiển, Hỏa Tinh chi Thần, Biểu Tào Phán quan.

 - Con kính lạy ngài Ngô Vương Hành Khiển, Thiên Hải chi Thần, Hứa Tào Phán quan.

- Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương

- Con kính lạy các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Long Mạch, Tài thần, Bản gia Táo Quân,cùng tất cả các vị Thần linh cai quản trong xứ này.

Nay phút giao thừa năm quý Tị 2013 đã tới

Chúng con là ................................. cùng toàn gia quyến

Ngụ tại .................................................. .................

Trộm nghĩ:

Phút thiêng giao thừa vừa tới,

Năm cũ đi qua, đón mừng năm mới

Tam dương khai thái, vạn tượng canh tân

Nay Ngài Thái tuế Tôn thần trên vâng mệnh Thượng đế

Giám sát vạn dân, bảo vệ sinh linh, tiễu trừ yêu nghiệt.

Quan cũ về triều cửa khuyết, lưu phúc lưu ân.

Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc.

Nhân buổi tân xuân

Tín chủ chúng con thành tâm sửa biện lễ vật

Dâng lên trước án.

Chúng con kính mời:

- Ngài cựu niên Đương cai, Ngài tân niên Đương cai,

- Ngài Bản cảnh Thành hoàng

- Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa

- Các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài thần

- Bản gia Táo quân và các chư vị thần linh cai quản ở xứ này.

Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho toàn gia chúng con: Nguyên ninh khang thái, trú dạ cát tường, người người bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng.

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo!

****************************************************************

Sau đây là danh sách 12 vị Thần Hành Khiển và Phán quan trong 12 năm, theo các sách của người Tàu truyền lại:

Năm Tý: Chu Vương Hành Khiển, Thiên Ôn Hành Binh chi Thần, Lý Tào Phán quan.

Năm Sửu: Triệu Vương Hành Khiển, Tam thập lục phương Hành Binh chi Thần, Khúc Tào Phán quan.

Năm Dần: Ngụy Vương Hành Khiển, Mộc Tinh chi Thần, Tiêu Tào Phán quan.

Năm Mão: Trịnh Vương Hành Khiển, Thạch Tinh chi Thần, Liêu Tào Phán quan.

Năm Thìn: Sở Vương Hành Khiển, Hỏa Tinh chi Thần, Biểu Tào Phán quan.

Năm Tỵ: Ngô Vương Hành Khiển, Thiên Hải chi Thần, Hứa Tào Phán quan.

Năm Ngọ: Tấn Vương Hành Khiển, Thiên Hao chi Thần, Nhân Tào Phán quan.

Năm Mùi: Tống Vương Hành Khiển, Ngũ Đạo chi Thần, Lâm Tào Phán quan.

Năm Thân: Tề Vương Hành Khiển, Ngũ Miếu chi Thần, Tống Tào Phán quan.

Năm Dậu: Lỗ Vương Hành Khiển, Ngũ Nhạc chi Thần, Cự Tào Phán quan.

Năm Tuất: Việt Vương Hành Khiển, Thiên Bá chi Thần, Thành Tào Phán quan.

Năm Hợi: Lưu Vương Hành Khiển, Ngũ Ôn chi Thần, Nguyễn Tào Phán quan