Phong thủy huyền không học

Phong Thủy Huyền Không phần 16 - Cách tìm tâm nhà và vẽ sơ đồ nhà

Phong Thủy Huyền Không phần 16 - Cách tìm tâm nhà và vẽ sơ đồ nhà

Sau đây là phương pháp đơn giản có thể giúp tìm tâm nhà và vẽ sơ đồ nhà...
Phong Thủy Huyền Không phần 17- Chọn hướng nhà theo tuổi

Phong Thủy Huyền Không phần 17- Chọn hướng nhà theo tuổi

Từ trước đến nay, khi nói đến vấn đề chọn hướng nhà, người ta đều dựa vào phương pháp
Phong thủy huyền không phần 1 - ngũ hành và các đặc tính

Phong thủy huyền không phần 1 - ngũ hành và các đặc tính

Ngũ hành tức là 5 hành KIM, MỘC, THỦY, HỎA, THỔ.
Phong thủy huyền không phần 2- Sự Tương Quan Của Ngũ Hành

Phong thủy huyền không phần 2- Sự Tương Quan Của Ngũ Hành

Sự tương tác giữa Ngũ hành với nhau được thể hiện qua những hình thức sau:
Phong Thủy Huyền Không- Huyền Không

Phong Thủy Huyền Không- Huyền Không

Huyền Không là dùng các con số từ 1 tới 9 để biểu thị, quan sát mọi sự thay đổi, biến hóa của sự vật
Phong Thủy Huyền Không phần 3 -Lạc thư và Lượng thiên Xích

Phong Thủy Huyền Không phần 3 -Lạc thư và Lượng thiên Xích

Tương truyền vua Đại Vũ khi xưa đi trị thủy trên sông Lạc ...
Trang 1/3 | 1 | 2 | 3 |  Sau