Tướng cằm-mang tai tại Hạ Đình

Tướng cằm, tướng mang tai

Tướng cằm, tướng mang tai

Cằm trong thuật ngữ Trung Hoa về tướng gọi là Địa các được tính từ trán trở xuống còn mang tai còn gọi là tai cốt chủ yếu thể hiện cá tính cá nhân...