La Kinh phong thủy

La Kinh thấu giải, La kinh phong thủy

La Kinh thấu giải, La kinh phong thủy

Ngoài cách phân bổ vòng tròn của la bàn ra làm 24 cung người ta còn phân làm 60 cung , mỗi cung 6’ gọi là “phân châm”