Tướng thân mình

Những nét tướng trên thân mình

Những nét tướng trên thân mình

Tướng học rất coi trọng việc xét đoán tổng thể tướng thân mình...