Cách tính ngày

Cách tính ngày tiết, ngày trực và ngày nhị thập bát tú

Cách tính ngày tiết, ngày trực và ngày nhị thập bát tú

Tài liệu chỉ mang tính tham khảo vì những phương pháp chọn ngày này độ chính xác về mức độ tốt, xấu không cao