Quá trình hình thành lịch

Xuất xứ của tục chọn ngày chọn giờ

Xuất xứ của tục chọn ngày chọn giờ

Tìm điều lành tránh điều dữ thuộc bản năng của con người...
Tục chọn ngày giờ trên thế giới

Tục chọn ngày giờ trên thế giới

Phải chăng tục chọn ngày chọn giờ chỉ tồn tại ở nước ta và các nước nông nghiệp lạc hậu?
Thuật chiêm tinh Trung Quốc

Thuật chiêm tinh Trung Quốc

Nước ta cũng như các nước Phương Đông, chịu ảnh hưởng của nền văn hoá Trung Quốc...