Phong thủy cho mặt hậu nhà

Quý nhân đứng sau lưng, hay là thế phong thuỷ của căn nhà (1)

Quý nhân đứng sau lưng, hay là thế phong thuỷ của căn nhà (1)

Nếu mặt tiền căn nhà mang đến cho chúng ta những vận hội tốt đẹp, thì mặt sau của căn nhà sẽ giữ gìn những sự tốt đẹp đó được lâu bền.