Thiên văn học phương Đông

Chương 3  Những dụng cụ dùng trong Thiên văn học Trung Hoa

Chương 3 Những dụng cụ dùng trong Thiên văn học Trung Hoa

Nói về thiên văn học cổ Trung Hoa, ít có người nghĩ rằng người xưa cũng đã có nhiều dụng cụ và nhiều phương pháp để quan sát tinh tượng, ghi chú thời gian, đo đạc vòm trời, v.v.
Thiên văn học phương Đông 1. NHỮNG TÀI LIỆU VÔ GIÁ

Thiên văn học phương Đông 1. NHỮNG TÀI LIỆU VÔ GIÁ

Năm 2004, Bảo tàng Anh quốc công bố tấm bản đồ sao cổ hoàn chỉnh nhất thế giới, tìm thấy ở Đôn Hoàng...
Thiên văn học phương đông 9. Học thuyết âm dương

Thiên văn học phương đông 9. Học thuyết âm dương

Sự vận động của tự nhiên tuân theo quy luật nào, vận động như thế nào...
Thiên văn học phương đông 8. Những truyền thuyết

Thiên văn học phương đông 8. Những truyền thuyết

Thần thoại về Khai thiên Lập địa của Trung Hoa có nhiều, và không thống nhất.
Thiên văn học phương đông 7. Các chòm sao khác

Thiên văn học phương đông 7. Các chòm sao khác

Có khoảng 200 chòm, tùy thuộc vị trí tương đối mà chia vào 28 cung ứng với Nhị thập bát tú.
Thiên văn học phương đông 6. Nhị thập bát tú

Thiên văn học phương đông 6. Nhị thập bát tú

Khu vực dải nằm giữa con đường mà mặt trăng đi qua ban đêm và mặt trời đi qua ban ngày...
Thiên văn học phương đông 5. Tam Viên

Thiên văn học phương đông 5. Tam Viên

Ngoại trừ Thất Chính – Cửu Diệu và Tuệ tinh, các ngôi sao khác đều đứng yên tương đối...
Thiên văn học phương đông 4. Cửu Diệu

Thiên văn học phương đông 4. Cửu Diệu

Người Trung Hoa cũng đã nghiên cứu riêng những thiên thể chuyển động, và gọi chúng là Cửu Diệu
Thiên văn học phương đông 3. NGŨ HÀNH VÀ CAN CHI

Thiên văn học phương đông 3. NGŨ HÀNH VÀ CAN CHI

Người Trung Hoa đã khái quát cao hơn, khi gắn thiên văn với những tư tưởng mang tính triết học...
Thiên văn học phương Đông 2. NHỮNG NHÀ THIÊN VĂN CỔ ĐẠI

Thiên văn học phương Đông 2. NHỮNG NHÀ THIÊN VĂN CỔ ĐẠI

Những nhà thiên văn học chuyên sâu đầu tiên được thực sự ghi nhận trong lịch sử Trung Hoa...
Trang 1/3 | 1 | 2 | 3 |  Sau