Tướng tóc và tướng râu

Tướng tóc và tướng râu

Tướng tóc và tướng râu

Tóc râu đối với người nhất là người đàn ông , về mặt mang vận lẫn cá tính có vai trò khá quan trọng...