Mật tông

Ý nghĩa về Pháp Khí của Mật Tông

Ý nghĩa về Pháp Khí của Mật Tông

Pháp khí là những dụng cụ dùng để thực hành các loại pháp sự...
Hoàng tài thần và Hắc tài thần

Hoàng tài thần và Hắc tài thần

Còn có cách gọi thuần Việt hơn là Thần tài vàng và Thần tài đen
CHỮA BỆNH QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TÂY TẠNG

CHỮA BỆNH QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TÂY TẠNG

Chữa bệnh là gì ? Chúng ta hiểu gì về chữa bệnh ? ...
Mật Tông Phật Giáo Tinh Hoa Yếu Lược

Mật Tông Phật Giáo Tinh Hoa Yếu Lược

Trích cuốn kinh Mật Tông Phật Giáo Tinh Hoa Yếu Lược (cư sĩ Triệu Phước, pháp danh Đức Quý) xuất bản năm 1985
Đại sư Tsongkhapa 宗喀巴

Đại sư Tsongkhapa 宗喀巴

Đầu thế kỷ 15, Tsongkhapa đã căn cứ vào trình tự tu hành học được từ phái Kadam để soạn nên các tác phẩm...
Tài bảo thiên vương Tâm chú (财宝天王心咒)

Tài bảo thiên vương Tâm chú (财宝天王心咒)

Tài bảo thiên vương quản lý sự chuyển hóa công đức và báo phúc ở nhân gian...
Cầu thần tài theo quan niệm Mật tông

Cầu thần tài theo quan niệm Mật tông

Cầu tài phải bỏ tài: Cầu thần tài là phải học theo tinh thần của thần tài, muốn nhận được phải biết cho đi...
Trung ấm - tu luyện để vãng sinh về miền tịnh độ

Trung ấm - tu luyện để vãng sinh về miền tịnh độ

Sau khi con người chết đi, nếu như ý thức không nhận thức được về các ánh sáng và ảnh hiện trong các giai đoạn trung ấm...
Cúng Mantra

Cúng Mantra

Mantra là một loại đồ cúng quan trọng trong Mật Tông Tây Tạng, có nghĩa là Đàn thành (tức Mạn Đà La)...
Trang 1/3 | 1 | 2 | 3 |  Sau