Sách Đạo Phật

Chết và tái sinh - Qua cửa chuyển tiếp

Chết và tái sinh - Qua cửa chuyển tiếp

Chính vì mọi người ai cũng phải Chết nên cũng phải chuẩn bị - mà nên chuẩn bị kỹ hơn...
HƯỚNG TINH THẦN

HƯỚNG TINH THẦN

HƯỚNG TINH THẦN vì tác giả quan niệm rằng bất kỳ đạo giáo nào trên thế giới cũng chỉ có mục đích là đưa nhân loại về hướng tinh thần...
Phật học chỉ nam

Phật học chỉ nam

Tôi thấy đạo Phật trước sau chỉ cốt là tìm hiểu về con người. Có hiểu con người cho rốt ráo, mới nhận ra giá trị cao siêu của con người...
Dhammapada - Con đường của Phật,  Osho

Dhammapada - Con đường của Phật, Osho

Tôi không diễn giải Phật chút nào bởi vì tôi không phải là Phật tử, tôi không phải là tín đồ.
Cuộc sống, Tình yêu, Tiếng cười - Osho

Cuộc sống, Tình yêu, Tiếng cười - Osho

Nghiêm chỉnh là một loại bệnh tật: nó là ung thư của linh hồn...
Tinh hoa triết học Phật giáo (高楠順次郎)

Tinh hoa triết học Phật giáo (高楠順次郎)

Đó là nhan đề của tập giáo trình làm tài liệu cho sinh viên nghiên cứu Phật học
Thiền, Tự do đầu tiên và cuối cùng - Osho

Thiền, Tự do đầu tiên và cuối cùng - Osho

Thầy chứng ngộ Osho đang tạo ra nổi dậy toàn thế giới vì tự do và thiền của con người
Từ thuốc tới thiền - tác giả Osho

Từ thuốc tới thiền - tác giả Osho

Con người là ga đi đồng thời cũng là ga đến của mọi hành trình nghiên cứu.
Kinh Kim Cương - tác giả Osho

Kinh Kim Cương - tác giả Osho

Thế giới chuyển vận trong chiếc bánh xe. Từ tiếng Phạn gọi ‘thế giới’ là luân hồi. Luân hồi có nghĩa là bánh xe.