Văn khấn

Văn khấn đêm giao thừa

Văn khấn đêm giao thừa

Trừ Tịch còn mang tên là lễ Giao Thừa, vì lễ cử hành vào đúng lúc giao thừa. Người ta nói đây là lễ tống cựu nghinh tân (tiễn cũ và đón mới).
Văn khấn ban công đồng

Văn khấn ban công đồng

Văn khấn Ban Công Đồng
Văn khấn Tam tòa Thánh Mẫu

Văn khấn Tam tòa Thánh Mẫu

Văn khấn Tam tòa Thánh Mẫu
Văn khấn lễ Đức Ông

Văn khấn lễ Đức Ông

Văn khấn lễ Đức Ông
Văn khấn Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ( Phật Bà Quan Âm)

Văn khấn Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ( Phật Bà Quan Âm)

Văn khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Phật bà Quan Âm)
Văn khấn Ban Tam bảo

Văn khấn Ban Tam bảo

Văn khấn lễ phật cầu bình an, tài lộc ở ban Tam Bảo
Văn khấn khi đi chùa

Văn khấn khi đi chùa

Khi đi Chùa chúng ta cần có các bài văn cúng riêng...
Văn khấn Thành Hoàng ở Đình, Đền, Miếu

Văn khấn Thành Hoàng ở Đình, Đền, Miếu

Các vị thần linh, Thành Hoàng, Thánh Mẫu là các bậc tiền nhân đã có công với cộng đồng làng xã, dân tộc...
Văn khấn khi hóa vàng tiến mã

Văn khấn khi hóa vàng tiến mã

Khi hóa vàng mã (tiến mã) thì cần đọc bài thần chú để hóa cho số vàng mã đó thành tiền mã thật dùng được ở cõi âm.
Văn khấn Thổ công thần linh

Văn khấn Thổ công thần linh

Thổ Công là vị thần trông coi, cai quản trong nhà, định sự họa phúc cho mọi gia đình, thường được gọi là Đệ nhất gia chi chủ.
Trang 1/5 | 1 | 2 | 3 | 4 |  Sau