Phong thủy logo

Thiết kế logo theo phong thủy

Thiết kế logo theo phong thủy

Logo phải thể hiện được sự lưu thông của dòng khí...
Câu chuyện về Logo và Sologan của Tập đoàn Viễn Thông Viettel

Câu chuyện về Logo và Sologan của Tập đoàn Viễn Thông Viettel

Xây dựng thương hiệu là đi tìm một triết lý sống cho công ty...
Thiết kế logo theo thuyết phong thủy

Thiết kế logo theo thuyết phong thủy

Logo phải tạo ra hình ảnh tích cực của công ty đó dưới dạng ký hiệu và họa tiết...