Cách tính ngày hoàng đạo

Cách tính ngày hoàng đạo, ngày hắc đạo

Cách tính ngày hoàng đạo, ngày hắc đạo

Tài liệu chỉ mang tính tham khảo vì những phương pháp chọn ngày này độ chính xác về mức độ tốt, xấu không cao