Tướng môi - miệng tại Hạ Đình

Tướng môi, tướng miệng

Tướng môi, tướng miệng

Miệng và môi là một cơ cấu được mệnh danh là Xuất nạp quan trong cổ tướng hoc...